Små VE-anlæg - kvalitetsstyringssystem

Abrahamsen – Ledelsessystemer har et færdigudviklet kvalitetsstyringssystem, som kan anvendes ved godkendelse af virksomheder til at installere og montere små VE-anlæg.

logo

Beskrivelsen og dokumentationen af kvalitetsstyringssystemet er udviklet så det opfylder Energistyrelsen krav til virksomheder, der installerer og monterer små VE-anlæg.

Kvalitetsstyringssystemet tilpasses den enkelte virksomhed i et forpligtende samarbejde, hvor der i processen med udviklingen og implementeringen af systemet, sættes fokus på hensigtsmæssige forretningsgange og retningslinjer for virksomhedens drift.

Kvalitetsstyringssystemet kan opbygges så det omfatter alle relevante arbejdsområder inden for små VE-anlæg.

Kvalitetsstyringssystemet kan beskrives og implementeres som et særskilt system for virksomheder, der ikke på nuværende tidspunkt har et kvalitetsstyringssystem  eller det kan integreres i virksomhedens kvalitetsledelsessystem:

Alle skemaer og aftaleblanketter er lette at arbejde med, og tidsforbruget til udfyldelsen er minimal.

Opbygningen af systemet skaber overblik og sammenhæng mellem alle systemkrav.

Abrahamsen – Ledelsessystemer rådgiver om implementering og drift af kvalitetsstyring inden for VE-området.

Abrahamsen – Ledelsessystemer rådgiver om og udfører den årlige interne audit af kvalitetsstyringssystemer inden for VE-området.