ISO 45001 - Arbejdsmiljøledelsessystem

Abrahamsen – Ledelsessystemer har et færdigudviklet arbejdsmiljøledelsessystem, som kan anvendes ved ISO 45001 certificering af  installationsvirksomheder.

logo

Beskrivelsen og dokumentationen af arbejdsmiljøledelsessystemet er udviklet så det opfylder ISO 45001 systemkravene. 

Arbejdsmiljøledelsessystemet tilpasses den enkelte virksomhed i et forpligtende samarbejde, hvor der i processen med udviklingen og implementeringen af systemet, sættes fokus på hensigtsmæssige forretningsgange og retningslinjer for virksomhedens arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøledelsessystemetkan opbygges så det omfatter alle relevante arbejdsområder inden for installationsbranchen.

Alle skemaer og aftaleblanketter er lette at arbejde med, og tidsforbruget til udfyldelsen er minimal.

Opbygningen af systemet skaber overblik og sammenhæng mellem alle systemkrav.

Abrahamsen – Ledelsessystemer rådgiver om implementering og drift af arbejdsmiljøledelse inden for installationsbranchen og kølebranchen.

Abrahamsen – Ledelsessystemer rådgiver om og udfører den årlige interne audit af arbejdsmiljøledelsessystemer inden for installationsbranchen og kølebranchen.