Kvalitetsledelsessystem - KLS

logo

Beskrivelsen og dokumentationen af kvalitetsledelsessystemet er udviklet i henhold til Sikkerhedsstyrelsens Bekendtgørelse 1363 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Kvalitetsledelsessystemet tilpasses den enkelte virksomhed i et forpligtende samarbejde, hvor der i processen med udviklingen og implementeringen af systemet, sættes fokus på hensigtsmæssige forretningsgange og retningslinjer for virksomhedens drift.

Alle skemaer og aftaleblanketter er lette at arbejde med, og tidsforbruget til udfyldelsen er minimal.

Opbygningen af systemet skaber overblik og sammenhæng mellem alle lovgivningskrav.

Abrahamsen – Ledelsessystemer rådgiver om implementering og drift af kvalitetsledelsessystemer

Abrahamsen – Ledelsessystemer rådgiver om og udfører den årlige evaluering af kvalitetsledelsessystemet i samarbejde med virksomhedens ledelse.