S564

Siden 2011 har Jan Abrahamsen været medlem af Standardiseringsudvalget S564.

Udvalget er ansvarlig for den danske indflydelse på den internationale og europæiske standardisering vedrørende sikkerheden ved:

- elektriske installationer

- sikkerhedsregler for udførelse af elektriske installationer, der forsynes ved nominelle spændinger til og med 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding og grundlæggende

- sikkerhedsregler for benyttelse af elektricitet.

Udvalget er ligeledes ansvarlig for implementeringen af de udgivne europæiske standarder og harmoniseringsdokumenter på området, idet varetagelsen af de nationale sikkerhedsregler dog er Sikkerhedsstyrelsens ansvarsområde.

Udvalget fungerer således som koordineringsgruppe mellem standardiseringen og de lovgivningsbestemte sikkerhedsregler varetaget af Sikkerhedsstyrelsen.

Udvalget har ligeledes til formål at fungere som ERFA-gruppe i sikkerhedsmæssige spørgsmål vedrørende elektriske installationer.