AVA

Abrahamsen – Ledelsessystemer har et færdigudviklet ISO 9001 kvalitetsledelsessystem, hvor Automatiske Varslings Anlæg - AVA-anlæg er integreret.

Kvalitetsledelsessystem kan tilpasses den enkelte AVA-installationsvirksomhed.

Beskrivelsen og dokumentationen af kvalitetsledelsessystemet er udviklet så det opfylder Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinje 024.

Kvalitetsledelsessystemet danner grundlag for certificering inden for AVA-området

Alle skemaer og aftaleblanketter er lette at arbejde med, og tidsforbruget til udfyldelsen er minimal.

Opbygningen af systemet skaber overblik og sammenhæng mellem alle krav i kravspecifikationen og ISO 9001 systemkravene.

Abrahamsen – Ledelsessystemer rådgiver om implementering og drift af kvalitetsledelsessystemer inden for AVA-området.

Abrahamsen – Ledelsessystemer rådgiver om og udfører den årlige interne audit af kvalitetsledelsessystemer med AVA.