ABA certificering

Abrahamsen – Ledelsessystemer har et færdigudviklet ISO 9001-kvalitetsledelsessystem hvor ABA-området er integreret.

logo

Kvalitetsledelsessystemet kan tilpasses den enkelte ABA-installationsvirksomhed.

Beskrivelsen og dokumentationen af kvalitetsstyringssystemet er udviklet så det opfylder systemkrav fra DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer 01 til 06 og Retningslinje 232..

Kvalitetsledelsessystemet danner grundlag for DBI´s godkendelse af virksomheden til installation af automatiske brandsikringsanlæg – ABA-anlæg ifølge Retningslinje 001.

Alle skemaer og aftaleblanketter er lette at arbejde med, og tidsforbruget til udfyldelsen er minimal.

Opbygningen af systemet skaber overblik og sammenhæng mellem alle krav.

Abrahamsen – Ledelsessystemer rådgiver om implementering og drift af kvalitetsledelsessystemer inden for ABA-området.

Abrahamsen – Ledelsessystemer rådgiver om og udfører den årlige interne audit af kvalitetsledelsessystemer med ABA.